wtorek, 17 kwietnia 2012

Powody do niepokoju wg CTB

W ramach samopocieszania i nie doprowadzania się na skraj doła psychicznego, wklejam tu sobie powody do niepokoju, jakie wyróżnia na swojej stronie internetowej Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach.

W nawiasach dopisałam, co u nas nie występuje, a co owszem.

Cytat:

Powody do niepokoju

Pewne niepokojące objawy w rozwoju dziecka można dostrzec już we wczesnym dzieciństwie. Najważniejsze z nich to:
 • brak dzielenia się uwagą, czyli nie patrzenie w tym samym kierunku co rodzic, gdy pokazuje coś dziecku; /nie dotyczy/
 • nie chwalenie się, przynoszenie rodzicom ważnych dla dziecka zabawek, własnych wytworów /dotyczy/
 • preferowanie samotności, dziecko może być określane mianem dobrego dziecka, ponieważ nie domaga się uwagi; /nie dotyczy/
 • brak reakcji dopasowywania swojego ciała do osoby, która przytula, bierze na ręce; /nie dotyczy/
 • nie nawiązywanie kontaktu wzrokowego; /nie dotyczy/
 • brak więzi emocjonalnej z rodzicami; /nie dotyczy/
 • zubożona ekspresja twarzy; /nie dotyczy/
 • brak zainteresowania prostymi zabawami opartymi na interakcjach społecznych (na przykład, zabawa w „a kuku„ ); /nie dotyczy/
 • brak zdolności naśladowczych, dziecko nie jest zainteresowane czynnościami, które wykonują inni i nie naśladuje ich; /nie dotyczy/
 • niewłaściwe wykorzystanie przedmiotów, schematyczne i powtarzające się czynności związane z przedmiotami np. układanie klocków według kolorów, burzenie i ponowne układanie, wprowadzanie przedmiotów w ruch wirowy; /dotyczy w zakresie wirowania zabawkami/
 • powtarzające się stereotypowe czynności takie jak: machanie rączkami, kręcenie się w kółko, chodzenie na palcach, wpatrywanie się we własne paluszki; /dotyczy: kręcenie w kółko, sporadycznie chodzenie na palcach/
 • brak reakcji na własne imię, przy prawidłowej reakcji - na przykład - na szelest papierka od cukierka; /nie dotyczy, poza brakiem reakcji na imię/
 • wymaganie niezmienności w otoczeniu, protest przy próbie - na przykład - przestawienia mebli, domaganie się niezmienności tras spaceru; /nie dotyczy/
 • ograniczony wachlarz pokarmów, sprzeciwy przy próbie wprowadzania nowych pokarmów;
  /nie dotyczy, albo je prawie wszystko, albo nie chce nic/
 • brak rozwoju mowy, przy jednoczesnym nie występowaniu innych form komunikacji, na przykład za pomocą gestów, lub opóźniony jej rozwój; /dotyczy i nie dotyczy, brak mowy, gesty są chociaż mało konkretne/
 • występowanie echolalii (powtarzanie słów lub fraz usłyszanych przez inne osoby); /nie wiem/
 • odwracanie zaimków; /nie dotyczy/
 • mowa charakteryzująca się nieprawidłowym rytmem, intonacją, modulacją, tempem i wysokością tonu. /nie dotyczy/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz